Escoltar

Red Eléctrica de España

Red Electrica de España i la UIB tenen subscrit desde l'any 2009 un conveni marc de col·laboració. L'objectiu principal de l'aliança entre ambdues entitats és el foment de la recerca i la transferència de coneixement en l'àmbit mediambiental, energètic i de les noves tecnologies.

L'acord de col·laboració es desenvolupa de forma específica mitjançant convenis d'actuació concrets.