Escoltar

Premis de transferència de coneixement per a TFG i TFM

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), el Vicerectorat d'Innovació i Transferència i el  Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, amb el suport de la Càtedra d'Empresa del Govern de les Illes Balears, posen en marxa la primera convocatòria dels Premis de Transferència de Coneixement per a Treballs final de Grau o Treballs finals de Màster (TFG/TFM) de la UIB.

Què són els Premis de Transferència de Coneixement?
Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu fomentar que el coneixement generat a través dels TFG/TFM que es realitzen a la UIB es dirigeixi a resoldre les diferents demandes i els diferents reptes que ens planteja la societat, i que es produeixi una transferència de coneixement mitjançant la difusió dels treballs a través de la web de la UIB i amb la presentació a les jornades d'innovació dels deu treballs més ben valorats.

Qui s'hi pot presentar?
Tots els alumnes que hagin presentat i superat el TFG/TFM de qualsevol dels estudis de la Universitat de les Illes Balears durant els cursos acadèmics 2013-14 i 2014-15, tinguin el vistiplau del seu tutor i hagin realitzat un treball orientat als temes proposats als premis.

Com es premiarà els treballs?
Per als deu TFG/TFM més ben valorats: abonament anual a CampusEsport, formació específica en competències transversals i presentació dels treballs a les jornades d'innovació.
Per a l'estudiant que presenti el millor treball: 1 iPad de darrera generació, matrícula gratuïta en la formació de postgrau en Gestió de la Innovació Empresarial - Promotors Tecnològics de les Illes Balears. Cal dir que la llista de premis no està tancada i pot anar incrementant-se a mesura que els diferents ens del nostre entorn socioeconòmic s'adhereixin a la convocatòria. La llista actualitzada de premis la podràs consultar en tot moment en aquest enllaç.

Quin són els temes sobre els quals ha de versar el meu TFG/TFM?
Igual que la llista de premis, la llista de categories o temes es pot anar incrementant a mesura que les diferents entitats/institucions col·laboradores prenguin part en la iniciativa. Pots consultar la llista de categories o temes actualitzada en aquest enllaç.

Com he de formalitzar la inscripció?
Els treballs que vulguin optar a aquesta convocatòria de premis s'han d'inscriure a través d'aquest formulari d'inscripció. S'hi demanen les dades personals de l'estudiant i del tutor, dades referents al treball, justificació i resum del treball i el treball complet adjunt en format pdf.

Fins quina data puc presentar el TFG/TFM als Premis de Transferència de Coneixement?
El termini d'admissió dels treballs acaba el dia 15 d'octubre de 2015 a les 14 hores. La notificació dels premis es farà publica abans del dia 1 de novembre de 2015, i es comunicarà directament tant als alumnes com als tutors.
 

RESOLUCIÓ DEL JURAT