Nova convocatòria de projectes CaixaImpulse 2017

Programa per fomentar la transferència de resultats de recerca als sectors de la biotecnologia, les ciències de la vida i la salut

 

L'objectiu de la convocatòria és el foment d'actuacions en matèria de transferència de coneixements en l'àmbit de la biotecnologia i de les ciències de la vida, a través d'acords de llicència o de creació d’empreses derivades (spin-off).

El programa s’adreça a projectes d'universitats o de centres de recerca, liderats per titulats universitaris, professors, doctors i grups de recerca, que vulguin transferir un resultat protegit o susceptible de protecció provinent de la seva activitat de recerca i innovació, a través de la creació d’empreses derivades o acords de transferència.

El programa ofereix un servei de suport proporcionant formació, mentoria i assessorament d'experts, així com activitats de treball en xarxa (networking) amb empreses del sector, investigadors i emprenedors, per promoure el desenvolupament d'un pla de valorització, pla d'empresa o de comercialització i crear oportunitats de negoci i cooperació.

Els beneficiaris de l'ajut són les universitats, les fundacions universitàries, els centres de recerca i transferència, els centres tecnològics, els hospitals, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre l'activitat principal de les quals sigui la recerca. Aquestes entitats han de ser propietàries o copropietàries dels actius protegits o protegibles resultants de la recerca i objecte del pla de valorització.

El termini d’aquesta convocatòria acaba el dia 15 de març. Podeu consultar les bases de la convocatòria aquí. Si voleu presentar un projecte, heu de contactar amb l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) amb un correu electrònic a <otri@fueib.org>.

 

Data de publicació: Thu Feb 02 12:10:00 CET 2017