Vicerectorat d'Innovació i Transferència

 

Dr. Jordi Llabrés

Àrea de coneixement: Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Suport administratiu: 971 17 34 31
Son Lledó

 

 

 

 

Competències

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • La gestió de la política d’innovació i transferència del coneixement.
  • La participació en la gestió de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, sens perjudici de les competències sectorials d’altres vicerectorats.
  • La relació amb el ParcBIT.
  • La relació amb el món empresarial i econòmic.
  • El foment de l’esperit emprenedor de creació de noves empreses.
  • La tramitació de projectes de R+D+I en coordinació amb el Vicerectorat d’Investigació i Postgrau.
  • Els estudis propis.